město a okolí‎ > ‎tipy na výlet‎ > ‎

Bazilika minor sv.Vavřince a sv.Zdislavy

bazilika


Kontakt na klášter:
tel.: 487 762 105
e-mail.: farnostjvp@volny.cz

Dominikánský klášter
Klášterní 33
471 25 Jablonné v Podještědí
V roce 1699 dal František Antonín Berka, poslední mužský potomek slavného rodu, císařský rada, komoří,místodržící, nejvyšší maršálek a vyslanec v různých evropských dvorů kostel zbourat a nad hrobem dnes sv. Zdislavy postavit důstojný chrám. Projekt svěřil vynikajícímu vídeňskému architektu Janu Lukáši Hildebrandtovi. Fr. A. Berka se však dostavby chrámu nedočkal. 
Tato stavba patří k předním stavbám barokního stavitelství ve střední Evropě. Stavba chrámu byla poslední etapou barokní přestavby dominikánského kláštera. Při stavbě chrámu v půdorysu protáhlého kříže byla překročena městská hradba, tři podlaží katakomb, v nichž byli od 18. století pohřbívání dominikánští mniši, sahají až 39 m pod úroveň kostela.
Bohatá vnitřní výzdoba umocňuje posvátnost místa, kam byla pohřbena sv. Zdislava. V kryptě je umístěno 24 na mědi malovaných obrázků s výjevy z legendy o jejím životě. Chrám byl v roce 1996 povýšen na baziliku minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

Turistické prohlídky galerie Míly Doleželové, klášterního muzea sakrálního umění a baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy vybudované podle projektu Jana Lukáše Hildebrandta:
1. Od listopadu do konce března provádíme v bazilice pouze předem ohlášené výpravy 
2. V dubnu a říjnu provádíme v soboty a neděle ve 14.00, 15.00 a 16.00 hod.
3. Od května do konce září se provádí denně, mimo pondělí:
V pracovní dny 9.00 – 11.00 hod.,14.00 – 16.00 hod.
v soboty, neděle a státní svátky pouze odpoledne. 
4. V době konání bohoslužeb nejsou prohlídky možné.
5. Hrob sv. Zdislavy je přístupný v den hlavní pouti (poslední sobota v květnu).
6. Katakomby jsou přístupné pouze pro vážné zájemce jen po předchozí domluvě.
7. Turistické vstupné: dospělí 30 Kč, snížené 20 Kč.
Comments